Fodervärdar

 

Vi söker ständigt nya fodervärdar, de är en viktigt del av vår verksamhet. Vi vill att alla våra hundar ska få möjlighet att arbeta, och det fungerar inte om vi ska ha alla hundar hemma.

Att vara fodervärd får inte ses som ett sätt att få en hund gratis. Fodervärd och uppfödare samarbetar med varandra i allt som rör hundens väl och ve. För att samarbetet ska fungera krävs det att man trivs ihop som människor, har samma värderingar och strävar mot samma mål.

Fodervärd är inget man bara blir, man måste finna nåd inför uppfödarens skarpa ögon. Trots allt är det ett dyrbart framtida avelsmaterial man som uppfödare överlåter på någon annan. Ofta är det någon man redan känner ganska väl, kanske en valpköpare som blev utan valp.

Kraven på fodervärden är ganska stora. Förutom att de ska uppfylla alla krav för att ha hunden hemma i vardagen, så vill vi att hunden ställs ut aktivt. På fodervärden vilar då ansvaret för att se till så att hunden är i skick för utställning och att skaffa sig de kunskaper som krävs för att presentera hunden på bästa sätt i ringen. Ett alternativ är att uppfödaren ställer ut hunden. På fodervärden vilar då ansvaret att tillhandahålla hunden ett par dagar innan utställningen.

Hunden ska gå både valp- och fortsättningskurs, för att sedan utbildas och tävlas aktivt i någon hundsport. Vilken hundsport fodervärden väljer spelar inte så stor roll.

Vi skriver givetvis på SKK:s avtal för hel- eller halvfoder. Klicka på länken nedan för att läsa mer detaljerat om vad som gäller vid tex. parning och valpning, vem som betalar vad, m.m. Klicka på länken för att läsa SKK:s fodervärdsavtal.

Fodervärdsavtal