SEAgCh SEAg(hopp)Ch DKAgCh DKAg(spring)Ch C.I.AG Stormstjärnans Look Tough

   
  SKRUTT
SUCH DKUCH Mybackens Bonny M - SEAgCH SEAg(hopp)CH Stormstjärnans Springtime Spice
 

                                       [Fakta]   [Skrutt]    [Stamtavla]    [Tävling]   [Foto]